งานสำหรับว่าที่คุณครู ปี 59 มาแล้ว

สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาครู ระดับปริญญาตรี นับพันอัตรา โดยกำลังเปิดรับสมัครไปจนถึงเดือนเมษายน 2559 สำหรับผู้ที่กำลังหางานครู คราวนี้เป็นโอกาสทองสำหรับทุกคนกันแล้ว แต่สิ่งสำคัญคือ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูด้วย จึงจะผ่านเงื่อนไขของ สพฐ. สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยที่จะเปิดรับนั้น ต้องการบุคคลที่จบปริญญาตรีครุศาสตร์ 4 ปี และ 5 ปี หรือวุฒิอื่นๆ ที่สามารถเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
นอกจาก สพฐ.ที่จะเปิดรับสมัครงานเกี่ยวกับตำแหน่งครูผู้ช่วยแล้ว ยังมีหน่วยงานการศึกษาอื่นที่น้องๆ สามารถหางานครูได้อีก อย่างเช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอัตราจ้างครูเป็นจำนวนมาก และเปิดรับสมัครทุกปี ปีละหลายครั้ง หรือครูผู้ช่วย เทศบาลตำบลส่วนท้องถิ่น ทั่วทุกภูมิภาค ก็เปิดรับสมัครงานครูกันตลอดทั้งปี โดยตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดรับสมัครนั้น เต็มไปด้วยสาขาวิชาเอกต่างๆ ดังนั้น น้องๆ ที่เรียนจบสาขาวิชาชีพครูมานั้น ไม่ต้องกังวลกันเลยว่า จะตกงาน

นอกจากครูในภาครัฐแล้ว ยังมีตำแหน่งครูในภาคเอกชน รองรับอยู่อีกหลายร้อย หลายพันโรงเรียน ที่สำคัญเงินค่าตอบแทนก็ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน และยังมีภาครัฐ คอยให้ความช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิการอีกด้วย
น้องๆ ที่เรียนจบครูจากสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐโดยตรง หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ ทั่วประเทศ หากต้องการหางานครู ก็ทำได้ไม่ยาก ไม่ต้องกังวลว่า เรียนจบจากสถาบันไหน เพราะขึ้นชื่อว่าครู ผู้ที่จะทำหน้าที่ได้ และดี ดูกันที่จิตวิญญาณของความเสียสละ ไม่ได้ดูจากสถาบันการศึกษาเป็นสำคัญ

Advertisements